English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
WWF и Zadrujno.bg продължават дарителската кампания за възстановяване на редките водни лилии по Дунав

 
офия – Международната природозащитна организация WWF и сайтът за групово пазаруване Zadrujno.bg набраха 225 лв. досега в съвместната кампания в подкрепа на работата на WWF по възстановяване на защитените водни лилии в България. Днес е Международният ден на влажните зони, които предоставят среда на живот на най-голям брой редки и застрашени растителни и животински видове по света.


До срeдата на февруари всеки може да дари онлайн сума по избор за кампанията.


Дарителският сертификат за рядкото красиво цвете е чудесен подарък за Деня на влюбените, с любов и грижа за природата.

WWF ще използва набраните средства за завръщането на водните лилии във възстановената влажна зона на дунавския остров Персин край град Белене, част от Природен парк Персина.

Водната лилия в естествен вид вече се среща на много малко места в България заради пресушаване на блатата и човешката дейност по реките. В миналото на дунавския остров Персин е било едно от най-големите й находища. Сега обаче се налага да се работи за нейното завръщане там.

В Природен парк Персина преди няколко години бяха възстановени влажни зони. В тях постепенно се завръща дивата природа. Водната лилия е защитено растение. Затова с разрешението на държавата ограничен брой водни лилии от други места в страната бяха прехвърлени на остров Персин през есента на 2011 г. През пролетта на 2012 г. лилиите ще бъдат възстановени във влажните зони там.

С водните лилии се очаква да се завърнат и други редки и застрашени видове - върху листата, които са на самата водна повърхност, например, гнездят птиците рибарки, а във водата под листата се крият щуките.

Това не е единствената работа на WWF в българския участък на река Дунав. През 2011 г. WWF и партньори изградиха платформа за пеликани в една от възстановените влажни зони в Природен парк Персина. Идеята е тя да се използва за гнездене от птиците и да помогне за създаването на нова колония. WWF организира вече две поредни години научна експедиция по Дунав, която проверява състоянието на реката и птичите колонии.

Източник: За да остане природа, 2.02.2012