English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подкрепете инициативата „ЛАВИНИСТИКА" за обучение по лавинна безопасност в гимназията

 

Сдружение „Българска Асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС) е неправителствена организация, чиято мисия е да развие и популяризира зимните спортове в България.

БАССЕС организира инициатива „ЛАВИНИСТИКА", която предвижда образование на тема безопасно пребиваване в зимната планина, като се фокусира върху основния и най-остър проблем през това време от годината, а именно лавините. Целта на "ЛАВИНИСТИКА" е да се проведат обучения по лавинна безопасност за една от най-рисковите групи – младежите над 14 години.

В рамките на инициативата планираме серия от лекции – часове по „ЛАВИНИСТИКА", насочени към придобиване на знания и умения за ограничаване на опасността от попадане в лавини на деца и младежи, които практикуват зимни спортове. Ще проведем по една или повече лекции в училищата във време, удобно за учениците, учителите и родителите. Така ще положим основите на образована общност, която е наясно с проблема и неговата превенция.

Целите на лекциите:

 • Формиране на навици за ежедневно отговорно поведение на младежите към заобикалящата ни среда, хората около тях и света, в който живеем;
 • Предаване на знания по следните теми:

- Защо се случват лавини? Къде падат? Кога най-често падат?

- Какво можем да правим, за да ограничим риска от лавинни инциденти?

- Прости спасителни техники за откриване на пострадал при инцидент

- Организиране на лавинна спасителна акция

- Оказване на долекарска помощ при лавинни инциденти

- Организиране на импровизиран транспорт на пострадал

След лекциите:

 • Провеждане на on-line оценка на степента на придобитите знания + case study на практически ситуации
 • Използване на социалните мрежи за осигуряване на достъп до информацията на учениците и техните родители непосредствено след лекцията
 • Продължаващо обучение: участие в ежегодните практически курсове на БАССЕС от стипендиантите и заинтересованите ученици

„ЛАВИНИСТИКА" ще доведе до изграждане на обща планинарска култура и по-специално до повишаване на информираността относно лавините сред най-рисковата група. Младежите над 14 години ще придобият конкретни умения за оценка на степента на риск и взимане на решение въз основа на редица субективни и обективни фактори.

Вярваме, че информираният човек ще може съзнателно да прецени рисковете и да вземе аргументирано решение, което прави много по-малко вероятно допускането на грешки и попадането в рискова ситуация. Убедени сме, че изграждането на правилно отношение и уважение към планината значително ще намали предпоставките за трагични инциденти.

КАКВО подкрепяте?

 • Над 500 ученици да преминат обучение с практическа и медицинска част
 • Над 10 лекции в гимназии
 • Над 10 стипендии за ученици за участие в двудневни практически курсове по лавинна безопасност

КОГО подкрепяте?

 • Младежи над 14 години

КОИ са БАССЕС?

 • Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил"www.befsa.com
 • 15 години провеждаме Образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия
 • Над 8000 посещения на pro bono лекциите ни по лавинна безопасност
 • Над 800 души, обучени на нашите двудневни практически курсове

КАК да дарите?

 • По банков път:

Разплащателна сметка BGN:

IBAN: BG55UNCR76301039223009

BIC:UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк АД

Основание: Дарение Лавинна безопасност Сдружение "Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил" (БАССЕС)

Булстат: 121862852

 • В кутиите ни за дарения в:

- Switch Bar - barswitchsofia.com

- BASECAMP - basecamp-shop.com

- Клуб на пътешественика - travellersclub.bg

- Магазини СТЕНАТА - stenata.com

 • На нашите събития:

- Лекции

- Курсове

- Партита

 

Вашият принос е изключително важен за осъществяване на инициативата!

Благодарим Ви!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Всеки дарител на сума над 100 лв. ще получи удостоверение за дарение от БАССЕС при поискване и след представяне на платежно нареждане.

**За всяко дарение БАССЕС има готовност за подписване на договор. За даренията над 1000 лв. задължително се подписва договор за дарение.