English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Да съхраним природата – пазар без граници – предложение за внедряване на Система за управление на доставки (система за електронна търговия / електронен магазин)

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Българска Транспортна Камара в изпълнение на дейността си реализира, развива и изпълнява иновативен проект, със собствено финансиране и постоянно действие, с наименование „УСТОЙЧИВА ЛОГИСТИКА”.

Възможно е да изразите загриженост за Вашите бизнес и/или крайни клиенти, както и за Вашето развитие, подобряване на каналите Ви за продажби, а ние с цел постигане на устойчивост имаме готовност безплатно да Ви осигурим инсталиране и хостване на Система за управление на доставки (система за електронна търговия  / електронен магазин ).

Възможно е да организираме и персонализация на платформата, обслужване и техническа поддръжка на същата при възможно най-добрите и преференциални условия. Разполагаме с наши специалисти, собствена инфраструктура, сървъри и други средства и оборудване.

От друга страна обявяваме конкурс за доставчици, които да предложат продуктите и услугите си чрез нашите електронни канали за продажба и организиране на доставките – за крайни и бизнес клиенти. Вие също може да се възползвате от предложението и опита ни в тази сфера и да сте близо до Вашите клиенти и да привличате нови, да осигурите присъствието си на пазар без граници …

За допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с мен – Венцислав Кръстев - Председател на Българска транспортна камара, телефон: 0882501150, е - mail: office@ilogistics.eu