English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Щастие на килограм

 
Сдружение с обществено полезна дейност „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега" – Варна обявява кампания за набиране на ежедневни, официални и сценични облекла и аксесоари за деца в неравностойно положение.

Всяка Ваша дрешка може да дари радост и сътвори красота!
Нека облечем децата с надежда и им дадем зрънце любов!

Вашите дарения може да изпращате в пунктовете ни:
1. Разград, Средношколско общежитие ТТФ „Пулс"   
    Катя Лапатова-0898618177
2. с. Хитрино, НЧ „Пробуда 1829" 
    Светослава Борисова - 0893353522
3. Русе, ул. „Славянска" 17
    Борислав Стойков - 0878503122
4. гр.Септември, Общински театър „Възраждане"
    Владимир Дончев - 0876877988
Нека да го направим, защото преди всичко сме хора!