English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Заедно при баба и дядо

Организация: Поколения заедно
 
Фондация „Поколения Заедно" от месец април 2017 година изгражда мрежа от ДоброТворци, които при организирани  посещения всяка събота посещават възрастни хора, настанени в Дом „Св. Василий Велики" гр. Пловдив. 

МИСИЯ - Повече от 50% от възрастните хора, настанени в социални домове, нямат близки роднини или децата и внуците им са далеч в чужбина. В резултат на това много от тях прекарват оставащите от живота им години в самота и изолация. В същото време, голяма част от възрастните хора са пълни с енергия, способни да бъдат изключително полезни  с богатия си житейски опит и професионални знания, които с вълнение биха споделили на младите си събеседници. Една от основните цели на проекта е да стопи ледовете между поколенията, като създаде среда на приемственост, социална ангажираност от страна на възрастните и мотивация за младите хора да бъдат полезни. Организирани  са ежеседмични посещения в Дом за възрастни хора гр. Пловдив – „Св. Василий Велики”, както и други мероприятия с възрастните - посещение на театрални постановки и ресторант. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ - Настоящата кампания стартира началото на месец април 2017 г. До сега е провеждана всяка събота от 9,30 ч. до 11.00 ч. и са взели участие около 30 добротворци – работещи, учащи, студенти, родители и баби с малки деца!  При посещенията  стремежът ни е да имаме ползотворно време с възрастните хора -  разговори, четене на художествена литература, игри, песни и вече виждаме положителни резултати, които са както за възрастните, така и за самите доброволци. Някои от доброволците носят освен почерпка и книги като подарък за възрастните хора.  РЕЗУЛТАТИ - В резултат на посещенията ни почти цяла година възрастните хора споделят, че с радост и нетърпение очакват нашите посещения.  Инициативата цели да създава различни мероприятия съвместно с възрастните, които изграждат мостове между поколенията и да се предоставят възможности на всички участници от всяко едно поколение да бъдат удовлетворени, да се върне чувството за пълноценност и важност.

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ - В Дом за възрастни хора „Св. Василий Велики" гр. Пловдив са настанени около 200 възрастни и ние за една година сме успели да изградим близки приятелски взаимоотношения с около 20 възрастни баби и дядовци и за това имаме нужда от още много доброволци, тъй като голяма част от възрастните остават ощетени. В настоящата кампания могат да се включат  доброволци от всички възрасти – учащи /ученици и студенти/, работещи, други възрастни хора.  Мечтаем да изградим мост между поколенията, като всяко едно поколение осъзнае  нуждата да има дълбока връзка с това преди него и бъдещото поколение, т.е. своите предшественици и наследници. Това е приемственост, почит, уважение, зачитане на така ценния житейски опит на възрастните хора, но също така и позитивността и силата на духа на младите!

Ако ДоброТворецът е непълнолетен следва да изтегли от профила на Фондация "Поколения заедно" сектор "Библиотека" декларация-съгласие от родител/настойник и да изпрати същата на pri_baba2017@yahoo.com.