English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Затворете домовете за възрастни с увреждания

 
В българските домове за хора с увреждания от години има тежко потъпкване на човешки права, нечовешко и унизително отнасяне, ужасяваща липса на грижа. Там хората влизат не докато се подобрят, а докато умрат. Веднъж в институция, си в институция завинаги.

Изпратете това писмо, за да поискате държавна стратегия за затваряне на домовете за възрастни, която да бъде обвързана с конкретни ангажименти и срокове, и да бъде обезпечена с достатъчно средства.

Писмата ви стигат до министъра на труда и социалната политика.
Източник: Български хелзински комитет