English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национална доброволческа информационна кампания по приемна грижа

 
Българският младежки Червен кръст (БМЧК) започна Национална доброволческа информационна кампания за насърчаване на приемната грижа.
Кампанията с надслов „Всички имаме грижата" ще обхване 28-те областни центрове и 81 общини в страната и в нея ще се включат 1 300 доброволци на БМЧК. Тя е част от Програмата за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции, реализирана с финансовата помощ на фондация „Велукс" и в партньорство с Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Зона Европа.
БМЧК подготви кампанията в партньорство и със съвместните усилия на над 80 организации и институции, ангажирани с каузата на приемната грижа по места, и цели да постигне максимална обществена съпричастност и отговорност. До момента готовност за отразяване на кампанията са заявили над 100 регионални печатни и електронни медии. За да бъде реализирана успешно кампанията, над 300 доброволци на БМЧК преминаха обучения по приемна грижа, в които с готовност се включиха консултанти и щатни специалисти на БЧК и професионалисти по въпросите на приемната грижа от партньорски организации.Източник: БЧК