English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Иновации в областта на образованието

Организация: Сдружение Памет
 

С удоволствие Ви съобщаваме, че в рамките на годишната си програма Съюзът на Изобретателите в България съвместно с Областната организация на научно-техничeските съюзи - Плевен и Младежки консорциум „Андроид” организират

КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ - ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

със съпътстваща

ИЗЛОЖБЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ „ИЗОБРЕТЕНО В БЪЛГАРИЯ".

която ще се проведе от 20 до 22 юни 2019г. в Дома на техниката, Плевен, ул. Александър 

Стамболийски № 1. 


За втора година акцента е „Иновации в образованието". Заповядайте да изложите Вашите идеи и постижения. За втора година инициативата се провежда извън София - в гр. Плевен.

За първа година на 22 юни 2019 г. ще се проведат между ученици и ученически отбори следните състезания и демонстрации:
1. Асемблиране и изследване на конструктори за обучение по Физика.
2. Генериране на мини уеб сайт по избрана от състезателите тема в среда Word Press. Използват се следните правила за оптимизиране за Google.
3. Иновативни методи за защита на мрежов рутер от хакерски прониквания.
4. Роботика. Примери: БНТ, състезания - Пролет. Регистрация

За контакти: 1000 София, ул. „Гео Милев" N 1, Електронна поща, mkandrobg@gmail.com , тел. +359882364335, 5800 Плевен, П.К. 235.