English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
"Младежи в действие" - обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания

 

Национална пациентска организация (НПО) планира обучително събитие за младежи пациенти в град Пловдив в периода 27-30 септември 2019 г.,

В обучението могат да се включат младежи от 18 до 29 г., които са с хронични заболявания, преминали са през продължително лечение или са претърпели различни животоспасяващи интервенции, или са с потвърдена неработоспособност (с ТЕЛК).

Национална пациентска организация поема всички разходи на участниците (транспорт, настаняване, изхранване). Крайният срок за записване е 14 септември 2019 г.

Записването за участие в събитието става чрез формуляр, който можете да откриете на следния адрес: http://bit.ly/2XQsjmw

В рамките на обучението ще бъде създадена група от активни младежи, които да се застъпват за правата на младите пациенти и които да подкрепят Национална пациентска организация в това да разбира по-добре основните проблеми пред младежите с различни заболявания и увреждания. В четирите дни, с подкрепата на психолози и социални работници, младите хора ще обсъждат тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се срещат младите хора, които са преминали през лечение или са с хронични заболявания. Ще се постави акцент върху уменията за лидерство и върху това как младежите да отстояват правата си. В рамките на събитието ще се работи и в малки групи за споделяне на лични преживявания, които ще се водят от пациенти с реален опит.


В случай на възникнали въпроси от Ваша страна, свържете се с НПО на имейл ani.a@npo.bg или на телефон 0879297248 (Ани Арутюнян).