English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Европейски граждански инициативи, които можете да подкрепите

 
 • "Европа се грижи - приобщаващо качествено образование за деца с увреждания"
Краен срок: 4 март 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000002/bg?lg=bg

 • "Жилищно настаняване за всички"

Краен срок: 18 март 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000003/bg?lg=bg

 • "#НовиПраваСега - Укрепване на правата на работещите по схемата "Юбер"

Краен срок: 1 април 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000004/bg?lg=bg


 •  "Спазване на принципите на правовата държава в Европейския съюз"

Краен срок: 8 април 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000005/bg?lg=bg

 • "Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата"

Краен срок: 6 май 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000006/bg?lg=bg

 • "Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и
на устойчивостта на регионалните култури"

Краен срок: 7 май 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000007/bg?lg=bg

 • "Pro-NutrisCore"

Краен срок: 8 май 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000008/bg?lg=bg

 • "Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа"

Краен срок: 27 май 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000010/bg?lg=bg


 • "Въвеждане на цена на въглеродните емисии с цел борба с изменението на климата"

Краен срок: 22 юли 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000011/bg?lg=bg

 •  "Израстване на научния прогрес: посевите имат значение!"

Краен срок: 25 юли 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000012/bg?lg=bg

 •  "Нека сложим край на ерата на пластмасата в Европа"

Краен срок: 26 юли 2020 г.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000013/bg?lg=bg