Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

Стар акумулатор за нов дефибрилатор

Кампания на фондация „Първите три минути" за събиране и предаване на вторични суровини на стари акумулаторни батерии и набиране на средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори за поставяне на обществени места.