English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стар акумулатор за нов дефибрилатор

 
Кампания на фондация „Първите три минути" за събиране и предаване на вторични суровини на стари акумулаторни батерии и набиране на средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори за поставяне на обществени места.