English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания „Спаси живот!"

 .
Здравейте, приятели и съмишленици!

Съветът на жените бежанки в България инициира кампания „Спаси живот!" на Платформата.бг.

Напоследък изпитваме огромни затруднения да покриваме медицински разходи на уязвимите лица от бежанската общност. „Спаси живот!" ще бъде в полза на деца, бременни жени, самотни родители, инвалиди и хора в напреднала възраст. Който желае да подпомогне дейността на нашата организация, може да го направи, като дари в полза на кампанията в Платформата.бг:

https://platformata.bg/bg/kauzi/506:2591-2019-10-18-07-42-53/details/campaign.html 


Благодарим за съпричастността! ❤