English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Промени света към по-добро! Помогни на I can too

 

Първата стъпка е направена преди шест години. Идеята е съвсем простичка - всеки може със знанията, уменията, желанието, всеотдайността си, идеите си, човечността си, сърцето си, да промени света към по-добро!

Това е началото на пътуването. А всяка стъпка напред по пътеката води до различна съдба, до история, която малцина знаят или малцина искат да видят - до онези "другите" деца - децата с увреждания. Започват инициативите, без прочувствени речи, само с истината, но изпята с песен, нарисувана в картина, представена с усмивка и надежда. Истината, че да помогнеш е лесно, стига да искаш, че начините са много, стига да се замислиш. Истината, написана с три думички: I Can Too - И аз мога!

Благодарение на всички усилия до пътеката се появяват: Център за деца с множествени увреждания, Център за Надежда, Училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", Адаптирани жилища за деца с увреждания.

Нищо от постигнатото нямаше да е факт без всички супер-герои - пеещи, рисуващи, даряващи, обичащи и искрени, които и до днес продължават да вървят и да дават своя принос с думите I Can Too.

Изправени сме пред следващото предизвикателство, следващата стъпка напред - създаването на Център за деца с аутизъм в град Пловдив. Помещението, безвъзмездно предоставено от община Пловдив, се нуждае от цялостно реновиране.


За постигането на тази цел са нужни повече хора, които да кажат и аз мога. Екипът на I Can Too/И аз мога ти благодари.
Източник: ДарикНюз, 25.02.2012