Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори" набира дарения за ограничаване на епидемията от коронавирус

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ се обръща с молба за подкрепа дейността на здравните медиатори за ограничаване на епидемията от коронавирус.


245 здравни медиатори работят в 131 общини при високо рискови условия и полагат всекидневни усилия да се спре разпространението на Covid 19.

Набират се средства за:

1. Закупуване на лични предпазни средства, дезинфектанти и санитарни материали, необходими  за работата на здравните медиатори на терен.
2. Закупуване на дезинфектанти и санитарни материали, необходими за хора под карантина в кварталите.

Банкова сметка: Българска пощенска банка /БПБ/
IBAN: BG88BPBI79401064780501
BIC: BPBIBGSF