English   14275 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарителската кампания продължава, подкрепете здравните медиатори в борбата с COVID – 19

 
200 отговорни и всеотдайни здравни медиатори са всеки ден сред хората от ромските квартали и махали.Те информират, разясняват, убеждават, успокояват, дезинфекцират, доставят учебни материали на децата, които нямат достъп до електронното обучение, правят всичко възможно, за да се премине през изпитанието „коронавирус“. На първа линия, но незащитени поради липса или недостиг на лични предпазни средства, те са изложени на опасности и риск за своето и на другите здраве.


Ние от Националната мрежа на здравините медиаториси поставихме задачата да осигурим на всеки здравен медиатор пълния комплект от лични предпазни средства, както и материали от първа необходимост за най-уязвимите семейства, с които те работят. Обявихме кампания за набиране на средства.Точният и конкретен разчет за нужните 10 000 лева можете да видите на платформата с адрес:

https://www.platformata.bg/bg/kauzi/696:2002/details/campaign.html

Парите се използват за купуване на предпазни маски и маски тип хирургични/ медицински, предпазни очила и дезинфектанти за ръце и за повърхности, антибактериални сапуни и дезинфектанти за най-уязвимите семейства - около 3 000 броя. Първите комплекти от лични предпазни средства вече получиха най-нуждаещите се здравни медиатори. За останалите това предстои.

С радост можем да съобщим, че към момента дарителите са 47,  а събраните средства -  близо 6 000 лева. Има дарения от 20 лева и по-големи – от 100, 200, 1000 лева. Но важна е не толкова големината на дарението, колкото нарастващата солидарност и признание за значимото дело на здравните медиатори.

Благодарим на всички дарители!

Нашата кампания продължава до 19 април 2020 година.

Убедени сме, че с Вашата подкрепа ще успеем!

Бъдете здрави! 

 

Банкова сметка: Българска пощенска банка /БПБ/

IBAN: BG88BPBI79401064780501

BIC: BPBIBGSF


 

Автори: Национална мрежа на здравните медиатори и Росинка Проданова


#регионалникореспонденти

#нпонапървалиния