English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Създаване на еко хъб от НПО

 
Подкрепете създаването на еко хъб, за информираност, обмяна на опит, на програмни възможности, на сътрудничество в областта на екологичните проекти.
За записване: nezavisimi.eksperti@abv.bg
До 18.05.2020