English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за включване на жени в програма EWA - Empowering Women in Agrifood 2021

 
РАПИВ - RAPIV, съдействаща организация на EIT Food за изпълнение на програмата на територията на България, търси 10 мотивирани жени, които имат интерес в производството на агро-храни.
Възможност за: 
- менторинг; 
- обучения по специализирани тематики; 
- включване в EWA Agrifood общност и networking; 
- участие в pitching събитие и възможност за спечелване на награда от 10 000 евро за финансиране на бизнес идеята.
Програмата се отнася за:
-жени, над 18 години, с местожителство в България; 
-които имат бизнес идея / компания в областта на производството на агро-храни и/или съпътстващи дейности;
-ако имате компания, тя е с регистрация до 2 години и е получавала не повече от 30 000 евро публична или частна подкрепа до момента.
Програмата ще се осъществява на български език,предимно онлайн. 
Участието в програмата е безплатно за одобрените кандидатки!
Срок за кандидатстване: 13.06.2021
Кандидатстване: онлайн
Линк за кандидатстване: https://www.f6s.com/bulgaria/apply
За повече подробности: тук