English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проучване за последиците от COVID-19 върху женското предриемачество

 
Бъдете активни! Включете се в нашето проучване!

В опит да подпомогне по-добре женското предприемачество в търсене на решения за преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19, партньорският консорциум по проект WOMEN IN BUSINESS, формиран от 14 организации от 9 държави от Дунавския регион подготви настоящото проучване.

Изследването е насочено към жени, които развиват собствен бизнес, регистриран на територията на България или друга държава на територията на Дунавския регион.

Въпросникът е активен до 31.07.2021.

Попълването на въпросника отнема около 10-15 минути. Отговорите са анонимни.  Данните се обработват в съответствие с действащия Общ регламент за защита на данните на Европейския съюз. 

За да започнете попълване, натиснете линка: https://www.surveymonkey.com/r/JQMYZFP

Проект „WOMEN IN BUSINESS – Насърчаване на предприемачеството сред младите жени-предприемачи" е съ-финансиран по Програма Danube Transnational 2014-2020. В проекта участват 14 организации от 9 държави от дунавския регион, включително: България, Австрия, Германия, Румъния, Хърватска, Словения, Унгария, Молдова, Босна и Херцеговина. 

Повече информация за проекта, можете да откриете на нашата уеб страница: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business или в социалните мрежи: https://www.facebook.com/WomenInBusinessDTPProject