English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Забавното четене

 

Българският детски портал Az-deteto.bg и Столична библиотека са си поставили за цел да проведат мащабна лятна кампания за насърчаване на детското четене с реално измерими резултати и попълване на онлайн читателски дневник. Кампанията ще протече през месеците на лятната ваканция на учениците – 1 юни – 15 септември 2012 г. и ще е с национално покритие. Национална мрежа за децата напълно подкрепя инициативата „Забавното четене".


На децата ще бъдат предоставени списъци с книгите – задължителна литература за четене от 1 до 7 клас и допълнително препоръчани от нас книги. За да е сигурно, че са прочели книгата, когато я маркират в читателския дневник ще трябва да отговорят на въпрос от съдържанието на книгата. Ще се изработят стикери с логото на инициативата, с помощта, на коитона издателствата ще маркират книгите от списъка, намиращи се в книжарниците.


При старта на инициативата ще поканим децата и техните родители да дарят на детските отдели на библиотеките книжките, които вече са прочели. Те ще бъдат разпределени по детските отдели на библиотеките партньори и техни клонове, които се нуждаят от книги.

Чрез онлайн читателския дневник в края на ваканцията ще могат да се определят – най-четящият град, най-четящото училище и най-четената детска книга за лято 2012.


Повече информация можете да намерите тук.