English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Благотворителен календар с детски рисунки в подкрепа на децата в риск, за които SOS детски селища се крижи

 
Този стенен календар с размери 315х470мм е благотворителна инициатива в полза на децата, които SOS детски селища подкрепя.

Разгледайте и поръчайте календара оттук: https://neshtasdusha.com/product/blagotvoritelen-kalendar-2022/