English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания на БЧК и KAUFLAND

 
Благотворителната кампания под мотото "Всяко дете в училище заслужава Топъл обяд" е с продължителност от 12 март до 16 април 2012 година.

Средствата се набират в касички, обозначени с червен кръст, и са предназначени отново за финансиране на програмата "Топъл обяд" на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст.
Източник: Български червен кръст