English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Призив на Световната федерация на глухите по повод Международния ден на жестовите езици

 

В своето издание, посветено на Международния ден на жестовите езици през 2022 г., светът трябва да подчертае единството, създадено от тях. Общностите на глухите, правителствата и организациите на гражданското общество трябва да продължат своите колективни усилия – ръка за ръка – за насърчаване, популяризиране и признаване на националните жестови езици като част от живите и разнообразни езикови пейзажи на техните страни. Насърчаването и защитата на езиковата и културната идентичност на всички глухи хора и ползвателите на национални жестови езици могат да бъдат постигнати само чрез партньорство и единство, защото: "Жестовите езици ни обединяват!"

Този ден е провъзгласен с резолюция A/RES/72/161 на ООН, приета през 2017 г., която признава 23 септември за международен ден на жестовите езици.

След успехите на предизвикателствата "Global Leader Challenges" („Предизвикателството на лидерите в световен мащаб”) за 2020 г. и 2021 г., Световната федерация на глухите с гордост обявява продължението им, което ще бъде постигнато по време на предстоящия международен ден на жестовите езици – 23 септември 2022 г. Това предизвикателство има за цел да насърчи използването на националните жестови езици от националните и световни лидери в партньорство с техните национални асоциации на глухи хора.

Призовете вашите ръководители – може да са министър-председатели, президенти, други правителствени служители, членове на парламенти, членове на градския съвет – да заявят на вашия национален жестов език „Жестовите езици ни обединяват!” Приканваме ви на 23 септември 2022 г. всички обществени места, обществени забележителности и официални сгради, президентски къщи, кметства, стадиони и други да се осветят в синя светлина! Това събитие има за цел да обедини света, неговите граждани, общности.

„Предизвикателството на лидерите в световен мащаб” („Global Leaders Challenge”) е възможност за националните асоциации на глухи хора да установят и поддържат устойчиво сътрудничество с техните национални лидери чрез използването на техните национални жестови езици. Тази година темата на международната седмица на глухите е „Изграждане на приобщаващи общности за всички”.
 
Всекидневните теми обхващат:
19.09. - Жестовите езици в образованието;
20.09. - Устойчиви икономически възможности за глухите хора;
21.09. - Здраве за всички;
22.09. - Защита на глухите хора по време на криза;
23. 09. - Жестовите езици ни обединяват!;
24.09. - Междусекторни общности на глухите и
25.09. - Лидерство на глухите за утрешния ден.

Осветете със синя светлина вашите важни обществени места в чест на вашия национален жестов език!

Пуликацията подготви Петра Ганчева