English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Спрете изгарянето на мъртвородените бебета като биологични отпадъци

 

Всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета. Това е изключителна травма за техните родители. В същото време те нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си. Бебетата стават собственост на болницата, която ги изгаря като "биологичен отпадък", заедно с всякакви други болнични отпадъци. Така родителите не могат дори да получат урна с прахта на бебето си или гробно място, което да посещават - изключително важен момент от процеса на скърбене.

Пратете писмо, за да помогнете тази нехуманна и жестока практика, каквато няма в нито една от останалите страни-членки на Европейския съюз, да спре. Писмата ви стигат до министрите на здравеопазването и правосъдието.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

Подпишете петицията тук.