English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Петиция "Да подкрепим проекта за тунем под Шипка"

 
Уважаеми колеги,

Най-горещо Ви моля да подкрепите с подписа си Петицията "Да подкрепим проекта заТунел под Шипка" - инфраструктурен обект със стратегическо значение за страната и за Балканите, 100-годишна мечта на хората от региона!
Подкрепата можете да осъществите като използвате линка по-долу!

http://www.peticiq.com/signatures/tunel_pod_shipka/

Разчитам на Вашата подкрепа, за по-лесното предвижване Север-Юг и обратно, независимо то сезонните условия!


Васил Панчаров

Изпълнителен директор на НАСО РБ