English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Набиране на доброволци - Междукултурно разбирателство и образование

 
"Colored Glasses" е проект на Сдружение „Младеж за разбирателство"/Youth For Understanding или накратко YFU. Организацията от години се занимава с осъществяване на междукултурен ученически обмен. Международната мрежа Youth For Understanding обхваща 50 страни, които покрепят междукултурното съжителство и разбирателство.

Целта на проекта "Colored Glasses" е да се даде възможност на учениците да получат непосредствена представа за междукултурното разнообразие, дори да нямат възможността да прекарат една година на обмен в чужбина.

Уъркшоповете "Colored Glasses", траещи между два и пет часа, обхващат актуални теми като предразсъдъци, дискриминация, толерантност и междукултурно разбирателство.YFU България провежда занятията на немски, английски, френски и испански език, като по този начин проектът достига до езикови гимназии с интезивно преподаване на чужди езици.

Чрез "Colored Glasses" YFU България цели да събуди интерес у младежите към опознаването на нови култури и традиции, да им разкрие положителните аспекти на непознатото и различното, да насочи вниманието им към ценности като толерантност, взаимна отговорност и уважение.

Събудихме ли интереса ти? Ако искаш да станеш доброволец към "Colored Glasses", е нужно да участваш в обучение, на което ще се запознаеш с концепцията на нашите уъркшопове и методите на работа. По време на обучението ще се запознаеш с опитни тиймъри на YFU, а след това ще имаш възможността самият ти да водиш уъркшопове в училищните класове. Проектът "Colored Glasses" ще се реализира през цялата учебна година в различни градове в цяла България.


Обучение: 26 - 28 февруари 2016г., в близост до гр.София

Профил на доброволците: над 18г. с отлични познания и свободно ползване на немски, английски, френски или испански език.

Допълнителна информация и записване: e-mail: coloredglasses.bulgarien@gmail.com

тел: +359 894 734 129