English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПЕТИЦИЯ относно опитите на българското правителство да узакони 64.7 хектара нелегално ползвана площ в Национален парк „Пирин”

 
До Министър-председателя на Република България
До Комисията по петициите и жалбите към Европейския парламент

ПЕТИЦИЯ

относно опитите на българското правителство да узакони 64.7 хектара нелегално ползвана площ в Национален парк „Пирин" чрез промени в съществуващото законодателство

30 юни 2011

Ние, долуподписаните петиционери, протестираме срещу решението на българското правителство да узакони нарушения на съществуващото българско законодателство чрез промени, които биха ги направили законни, с което нарушава и законодателството на Европейския съюз, което забранява държавна помощ за частни фирми. Ние смятаме, че това поведение на българските власти демонстрира незачитане на демократичните принципи на модерна Европа и разрушава доверието на модерното общество във върховенството и справедливостта на закона.

В конкретния случай протестираме срещу решението на българското правителство да внесе промени в Закона за концесиите на Република България с единствената цел да узакони доказани нарушения на концесионния договор между държавата и частната фирма „Юлен" АД, която управлява ски зона Банско в Национален парк „Пирин" в България. Компанията незаконно е унищожила 64.7 хектара гори в националния парк, за да разшири ски зоната (неправомерното разширение е доказано и признато от българското правителство). Вместо да санкционира нарушителя и да прекрати концесионния договор, правителството декларира намерение да промени националното законодателство, така че да легализира нарушенията.

Ние разглеждаме това като държавна помощ за частна фирма. Затова настояваме Европейската комисия и Комисията по петициите към Европейския парламент да гарантират спазването на демократичните принципи и европейското законодателство България, както и санкционирането на нарушителя (който незаконно изсече 64.7 ха вековни гори) вместо оневиняването му чрез промени в настоящите закони.Подкрепете петицията тук.Източник: За да остане природа