English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доброволческа акция: Събирай подписи в защита на Пирин!

 
Скъпи приятели,

Пирин отново е в опасност, така както в последните 10 години е в постоянна опасност и бавно и полека, парче по парче планината бива разрушавана и обликът й се променя. Същите хора, които превърнаха Банско в призрачен апотеоз на безконтролното застрояване без план и инфраструктура, същите хора, които изсякоха с позволението на държавата девствените гори на Пирин, за да построят лифтове и ски писти и надвишиха разрешената им концесионна площ, заграбвайки нови и нови територии, същите хора, които заплашиха да извадят уникално природно богатство като парк Пирин от световните обекти под закрилата на ЮНЕСКО, защото лакомията им е безкрайна и не могат да развива ски спорт разумно, същите хора, които миналата година се опитаха да променят Закона за горите в своя полза, така че да могат да строят дори без такси каквото си решат в държавни гори, същите тези хора сега искат да продължат да грабят от Пирин без да са ни попитали дали сме съгласни. Нови лифтове и писти, отпадане на забраните за строителство в Национален парк "Пирин" са само началото!
Попитайте немците, австрийците, италианците и французите дали днес все още са доволни, че целите Алпи са нашарени в ски писти и че там няма нито едно кътче, където да се усамотиш. Попитайте швейцарците дали не им се иска поне едно място в техните Алпи да беше останало диво убежище на мечките. А мечките там са изчезнали преди векове. България все още има огромно богатство, което може да запази и от което може да печели. Ние не искаме онези хора по-горе, които дори крият приходи и не плащат подобаващата концесионна такса на държавата, да продължават да ни показват как НЕ се прави туризъм! Ние не искаме нова кабинка на Банско и още писти, чиято скрита цел е само и единствено продажбата на призрачните празни апартаменти долу в града. Не искаме хора, които не знаят как се поддържат ски писти, да продължават да причиняват ерозия и наводнения в Банско. Ние категорично НЕ искаме промяна в Закон за защитените територии, която да позволява в националните паркове да се строи! Не искаме два от най-ценните пирински резервати – „Юлен" и „Баюви дупки – Джинджирица" да си отидат скоропостижно от лапите на ламтящи за пари хора! Българският народ има право на мнение и затова ние инициираме тази подписка.

Призоваваме ви не само да подкрепите подписката, но и да се включите в нейното събиране.

Можете да събирате подписи по два начина:

1/ Сред приятели, колеги, съседи и познати – за това не е нужно да уведомявате общинските власти в населеното си място. Може само да изтеглите бланката за събиране на подписи оттук.

2/ На обществено място – за това ще ви е необходимо да уведомите общината. За да изтеглите примерно уведомление до общината, моля натиснете тук: http://forthenature.org/documents/755. Бланката за събиране на подписи може да изтеглите оттук.

ВАЖНО за бланката! Тя се състои от 3 страници. Първите две страници се разпечатват двустранно, а третата служи само за допълнителна информация.

Моля, не номерирайте подписите, това ще бъде извършено в края при окомплектоването на подписката за подаване.

На кого ще бъде връчена подписката?

Подписката ще бъде официално връчена на Европейския парламент. Адресати за и българското Народно събрание, Министър-председателя и министъра на околната среда и водите, но основно разчитаме на Европейския парламент.

До кога можем да събираме подписи?

Важно е да съберем колкото се може повече подписи преди 19 февруари 2013 г., за когато е насрочено заседанието на консултантивния съвет към Министерството на околната среда и водите, който ще обсъжда предложението на Община Банско за промени в Плана за управление на НП „Пирин" и разрешаване на строителство в границите на Парка. Събирането на подписи ще продължи и след това, но е важно до 19.02 да демонстрираме широка обществена подкрепа за нашата кауза и да съберем поне 15 000 подписа!

Как да предадем събраните подписи?

Можете да предадете събраните бланки като отидете лично в офиса на Българска фондация "Биоразнообразие" или като им ги изпратите по пощата. Адрес: Българска фондация Биоразнообразие, София 1202, ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап. 11.

Защо не искаме ЕГН в подписите?

Защото няма да изпращаме под официална форма подписката до българското Народно събрание по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Не смятаме, че такова действие ще доведе до реален резултат, при положение, че цялата държавна власт на най-високо ниво вкупом застана зад манипулативните искания на Община Банско, зад които се крие дългата ръка на „Юлен" АД и един небезизвестен „бизнесмен". За официалното връчване на подписката в Европейския парламент не се изискват ЕГН.

Можем ли да се подпишем онлайн?

В най-скоро време подписката ще бъде качена на causes.com, където ще можете да подписвате, шервате във Фейсбук и привличате своите приятели да се подпишат.

Всичко за случая Пирин: http://forthenature.org/cases/35.Източник: За да остане природа