English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПЕТИЦИЯ на Център за независим живот до Европейския парламент

 


Екипът на Център за независим живот изготви петиция до Европейския парламент, с която да привлече вниманието на европейските депутати и институции върху липсата на достъпност в автобусния и железопътен транспорт на България за хора с увреждания и/или с намалена подвижност. Смятаме, че тази липса ги лишава от възможност за свободно придвижване (основно човешко право!), ако не броим използването на личен автомобил, което в повечето случаи не е финансово достъпна алтернатива. Това състояние на обществения транспорт представлява дискриминация по признак увреждане и противоречи както на европейското и международно право, така и на българското законодателство. С тази петиция се стремим да променим статуквото и да ангажираме по-активно европейските институции с не/случващото се тук в България.

Подробно развити мотиви може да намерите в двата прикачени документа - пълен текст на петицията на английски език и резюме на българки език.

Ако желаете да подкрепите тази инициатива, за което силно се надяваме, моля изпратете ни потвърждение до 15.02.2012 г. на настоящия електронен адрес, че сте съгласни да подкрепите петицията. Ако сте физическо лице, посочете тритеси имена и и-мейл, а в случая с организации - пълно наименование и и-мейл. Тези данни ще бъдат отразени под текста на петицията.

Център за независим живот е администратор на лични данни по смисъл на Закона за защита на личните данни и ще използва предоставените от вас данни в съответствие с всички изисквания на закона и единствено за целите на петицията.

За въпроси, моля обръщайте се към Георги Войнов, юрист в ЦНЖ на georgi.ivov@gmail.comили на 02/ 983 25 15.