Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
16

Помогни на самотен и болен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом

Организация: Каритас България

 Национална кампания на "Каритас"

Да осигурим заедно Домашни грижи за болни и самотни възрастни хора"


Те са


Възрастни хора. Болни и самотни. С ниски и недостатъчни доходи. Неможещи да си позволят скъпо платени медицински манипулации и грижи. В невъзможност сами да се грижат за себе си и за своето домакинство. Без близки и роднини, на които да разчитат. Със съпътстващи здравословни проблеми, породени от старост или от сериозни хронични заболявания. С ограничен достъп до здравни и социални услуги, нуждаещи се от наблюдение и дългосрочна грижа.


За тях


Каритас реализира програма „Домашни грижи", чрез която предоставя комплексни - здравни и социални, грижи, от които болните и самотни възрастни хора се нуждаят, при това - в удобно за тях място, където те се чувстват най-спокойни – в техните домове. Здравната грижа, която екипите на Каритас предоставят, се осъществява от медицински сестри, а в домакинската работа и предоставянето на социалните грижи се включват и социални работници.


Ползата


Домашните грижи на Каритас запълват съществуващата празнота в здравната и социална система на нашата държава, а именно предоставянето на комплексна медико-социална грижа в домашна среда. Те намаляват необходимостта от хоспитализиране и настаняване в специализирани институции, която често е стресираща за възрастния човек. Едновременно с това, Домашни грижи на Каритас осигуряват необходимото спокойствие на болния и самотен възрастен човек, че изживява старините си в своя собствен дом и разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините.


Резултатът


Чрез програма Домашни грижи на Каритас 339 болни и самотни възрастни хора получават грижа и разбиране в своя дом. С всеки привлечен към каузата човек увеличаваме шансовете на един болен и самотен възрастен човек да изживее старините си достойно.


Необходими средства


За да осигурим комплексни (медико-социални) домашни грижи на един възрастен човек на месец, изцяло съобразени с неговото конкретно състояние и нужди, са необходими 60 лв. Това прави възможно мобилните екипи на Каритас да му предоставят необходимите грижи и брой посещения, специализирани манипулации, консумативи и консултации.

Бъдете съпричастен към проблемите на болните и самотни възрастни хора, като подкрепите каузата Домашни грижи на Каритас. С всеки привлечен към каузата човек увеличаваме шансовете на един болен и самотен възрастен човек да изживее старините си достойно.


Можете да изразите вашата подкрепа, като:

 

Участвате като доброволец в дейностите на Каритас, насочени към болни и самотни възрастни хора. Вашите умения – професионални и личностни, ще бъдат истински дар за възрастните хора в нужда.


Дарите по банков път:


РайфайзенБанк

София 1000, ул.„Янко Сакъзов" 10

IBAN BG71 RZBB 9155 1060 1693 15

BIC RZBBBGSF

Основание за плащане: Домашни грижи

Титуляр на сметката: Каритас България


Дарите онлайн, като посетите сайта ни: http://www.caritas-bg.org


Дарите чрез кутиите за дарение на "Каритас", разположени във филиали на "Кауфланд" в пет населени места: София, Пловдив, Русе, Бургас и Ямбол, в периода 15 февруари - 15 март 2013 г.


Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.


Да помогнем на болните и самотни възрастни хора отново да се почувстват достойни граждани и да изживеят старините си спокойно. В грижа и обич.


Защото СМЕ ХОРА!