Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17

Кампания срещу насилието подемат във Видин

Институтът по социални дейности и практики, съвместно с Община Видин подемат информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот". 

В Комплекса за социални услуги във Видин ще бъде открита специална „синя стая", в която ще бъдат изслушвани и разпитвани деца, жертви и свидетели на насилие. Специалното помещение е изградено в рамките на проекта на Министерството на правосъдието "Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието".

Ще бъде обявено началото на информационна кампания за представяне на възможностите за помощ в случаи на насилие. Организирана е и кръгла маса на тема "Услуги за деца и семейства в случаи на насилие- взаимодействие на местно ниво", на която ще бъдат представени проблемите при домашно насилие и насилие над деца, както и възможностите на интегрираната социална услуга да съдейства на правосъдието.

Източник: БНР, 25.02.2013