English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Апел за експертна промяна на Изборния кодекс

 
Апел за България

От известно време, ние долуподписаните международни експерти по избори – практици, консултанти и наблюдатели, следим от разстояние събитията в България - демократични промени и искания за промяна, както се случва във всяка друга демократична страна. Съчувстваме и разбираме икономическите проблеми на протестиращите в цялата страна, и с нарастващата загриженост следим нежеланието на много хора да видят възможността за решение на проблемите в рамките на Конституцията на Република България, чрез свободни и честни избори. Като на външни наблюдатели ни се струва, че мнозина не виждат в сегашните политически партии партньор за решаване на проблемите чрез конституционни средства. Вместо това се издигат искания за надпартиен или частично надпартиен парламент, както и за граждански квоти в типично експертни позиции.

Въз основа на нашия опит, прилагането на най-добрите практики в подготовката и провеждането на изборите, ще гарантира повишаване на общественото доверие в институциите в България. Въпреки че оставащото малко време ограничава обхвата на възможните промени, ние вярваме, че няколко малки стъпки могат да допринесат за по-голяма обществена подкрепа и да увеличат доверието в представителната демокрация. Например, ние предлагаме в България да се обмисли повторно въвеждане на преференциалното гласуване за пренареждане на листите на политическите партии и въвеждането на листи от независими кандидати. Всяко подобрение в избирателните списъците и премахването на дискриминационните текстове, които поставят в неравностойно положение независими кандидати, нови политически партии и коалиции, ще подобрят и цялостната обстановка преди, по време и след изборите.
Ние вярваме, че ако тези промени на Изборния кодекс влязат в сила, ще допринесат за увеличаване на легитимността на новоизбраните депутати, толкова необходими за предстоящите реформи.

След свикване на новия парламент много от нас биха участвали с експертен опит за по-нататъшна работа по привеждане на Изборния кодекс в по-добро съответствие с международните стандарти, каквито са и препоръките на мисиите за наблюдение на изборите на ОССЕ / СДИЧП и признатите добри практики за провеждане на избори.

Деляна Попова, политически и изборен анализатор на ЕС, дългосрочен наблюдател на избори в много страни, лектор в Rice University, Хюстън, САЩ.

Европейски център за подпомагане на изборите (European Center for Electoral Support (ECES): „Ние подкрепяме вашите усилия за по-добро бъдеще за България и за пропагандиране на свободни и честни избор", от името на ECES, Фабио Баргиаки, директор

Каюс Сувети, изборен експерт с опит в управлението и наблюдението на избори за ОССЕ и ООН

Кристина Мюлер, член на основния екип и дългосрочен наблюдател с 27 мисии за наблюдение на избори с ЕС, ОССЕ и Картър Център, преподавател в ZIF-Берлин и ASPR, Австрия.

Регина Ларсън, изборен експерт с участие в над 20 мисиите за наблюдение на изборите, включително с ОССЕ в България през 2000 г.

Робърт Бари, консултант по въпросите на изборите и управлението, посланик на САЩ в България 1981-84, ръководител на мисията на ОССЕ в Босна и Херцеговина, 1998-2001.

Румяна Дечева, експерт в организацията и наблюдение на избори с ОССЕ, ООН и ЕС

Стивън Уагенсейл, експерт в организацията и наблюдение на избори, многократно на ръководни длъжности в ОССЕ и ООН с 30 + години в международните отношения за правителството на САЩ

Стоил Стоилов, експерт по изборите, много активен в кръгли маси и онлайн форуми за избирателния кодекс, подготовката и провеждането на изборите

Стоил Цицелков, изборен анализатор, краткосрочен и дългосрочен наблюдател в мисии на ЕС, координатор на наблюдението на Европейско общество за защита на правата на човека – България на националния референдум през януари 2013 г. 

Янно Сим, член на основния екип и дългосрочен наблюдател с 15 мисии на ЕС и ОССЕ, етнолог и режисьор