Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

Призив за приемане на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Организация:Български център за нестопанско право

13 Oct 2015 | 11:20

Подпиши петиция

Ние, група граждани и организации, работещи за обществени каузи в България, вярваме, че държавата има ангажимент за развитието на неправителствения сектор в страната. Затова настояваме да бъдат приети предложенията за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които бяха обсъждани през последната година:

  • Сформиране на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет. Това ще осигури възможности за стратегическо партньорство с държавата при решаване на важни за развитието на обществото въпроси.  
  • Създаване на финансиран от държавата фонд, който да подпомага добрите и иновативни идеи на конкурсен  принцип. Това ще осигури възможности за устойчивост на гражданските инициативи. Държавата заделя сериозен ресурс за да повиши капацитета на администрацията, на бизнес инициативите, но не и за развитие на гражданските организации.
  • Прехвърляне на регистрацията на гражданските организации от окръжните съдилища в Агенцията по вписванията, защото това  ще осигури по-лесни административни процедури и прозрачност на гражданските организации.

Подкрепете промяната, като подпишете призива сега!