Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25

Нека бъдем заедно!

Организация:Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега"

11 Feb 2014 | 08:30

Данните, които предоставяте тук, няма да се извеждат в публичната част на Портала, но ще бъдат получени от организатора на кампанията. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.
Изпратете писмо за подкрепа до организацията