Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

Проект за нова детска площадка в ДДЛРГ с.Гурково

Организация:Фондация Хора за Хората

05 Feb 2015 | 14:07

Данните, които предоставяте тук, няма да се извеждат в публичната част на Портала, но ще бъдат получени от организатора на кампанията. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.
Изпратете писмо за подкрепа до организацията