Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

Заедно можем!

Организация:Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега"

20 Feb 2015 | 16:19

Данните, които предоставяте тук, няма да се извеждат в публичната част на Портала, но ще бъдат получени от организатора на кампанията. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.
Изпратете писмо за подкрепа до организацията