Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24

Кампания призив за хуманно отношение към животните и за подобряване благосъстоянието на хората и животните

Организация:Химера

25 Feb 2019 | 13:08

Данните, които предоставяте тук, няма да се извеждат в публичната част на Портала, но ще бъдат получени от организатора на кампанията. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.
Изпратете писмо за подкрепа до организацията