Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Иновации в областта на образованието

Организация:Сдружение Памет

28 May 2019 | 10:07

Данните, които предоставяте тук, няма да се извеждат в публичната част на Портала, но ще бъдат получени от организатора на кампанията. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.
Изпратете писмо за подкрепа до организацията