Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

Партито от нас, подаръкът от Вас

Организация:Катлея - помогни навреме

18 Apr 2021 | 10:16

Данните, които предоставяте тук, няма да се извеждат в публичната част на Портала, но ще бъдат получени от организатора на кампанията. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.
Изпратете писмо за подкрепа до организацията