Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

Против допълнителните затруднения за граждански организации в обществена полза

Организация:Български център за нестопанско право

11 Mar 2013 | 10:42

Данните, които предоставяте тук, няма да се извеждат в публичната част на Портала, но ще бъдат получени от организатора на кампанията. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.
Изпратете писмо за подкрепа до организацията