English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволци за изграждане на електронна библиотека за незрящи

Дата на публикуване:
27 ноември 2013 г.
Валидна до:
31 януари 2014 г.
Име:
ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1700
Адрес:
кв.Студентски град, бл.55Г
Телефони:
02/962 55 25, 0893/491534
Ел. поща:
horizontifoundation@gmail.com
Сфера на дейност:
Защита на човешки права; Социални услуги; IT развитие
Тип:
Доброволци

Фондация „Хоризонти" набира доброволци за участие в проект „Активно включване в информационното общество», изпълняван по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Вижте резюме на проекта тук http://horizonti.bg/node/3941
Повече за програмата можете да научите на http://ngogrants.bg
Една от дейностите предвижда обучение на минимум четирима доброволци, които ще придобият компетентност по специализирани дигитални умения. Обучението се финансира от програмата и е напълно безплатно за доброволците. Ще включва работа с интернет платформи и електронен каталог, програми за обработка и редактиране на текстове и други интересни неща.
От участниците в обучението очакваме дългосрочно сътрудничество и помощ при обработка на електронни книги (научна и учебна литература) за изграждане на електронна библиотека за незрящи. До момента имаме сканирани над 1000 заглавия, които могат да бъдат обработени и включени в изграждания по проекта Уеб базиран каталог.
Силно се надяваме, че хората, които се стремят към знания, обичат книгите, имат потребност да помагат, (и не на последно място) притежават добри компютърни умения ще се свържат с нас!
Благодарим на всички, които до момента предложиха своята подкрепа?

Връзка с екипа:
Телефони: 0896 895 988, 0898 622 338
Имейл: horizontifoundatio@gmail.com