English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволци за образование за развитие

Дата на публикуване:
20 декември 2013 г.
Валидна до:
20 януари 2014 г.
Име:
Българска платформа за международно развитие
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1504
Адрес:
София,
Телефони:
02 9433052, 02 9883639
Ел. поща:
bpid@bpid.eu
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Тип:
Стаж

Българска платформа за международно развитие обявява конкурс за

доброволци за образование за развитие

Българска платформа за международно развитиеобединява в мрежа авторитетни неправителствени организации, работещи в различни сфери. Членовете на БПМР работят по теми като образование за развитие, здравеопазване, бедност, равнопоставеност,човешки права, околна среда, устойчиво развитие и други глобални теми.

Доброволческата програма за развитие на БПМР се осъществява чрез финансиращият механизъм на DEEEP4 – Активно гражданство за глобална справедливост, и е съ-финансиранот Европейския съюз. Доброволчеството е признато като важен фактор и е ползва както гражданското общество като цяло, така идоброволците. Ние вярваме, че всеки би могъл да допринесе чрез своята енергия и отделено време за по-включващо общество, равнопоставеност и социална справедливост.

Програмата цели да въвлече младите хора в темите за международното развитие, чрез редица дейности, които ще се реализират в периода януари – май 2014 г.

В рамките на 5 месеца одобрените доброволци ще имат възможност да участват в менторска програма към организациите–членки на БПМР, обучителни семинари, ще се въвлекат в провеждане на обучения в училища, осъществяване на практически задачи, като кампании за набиране на средства и създаване на интерактивни пособия. Участниците ще получат специално удостоверение за цялостната си работа.

Какво предлагаме ние:

·възможност за систематизирано 6-дневно обучение и тримесечна менторска програма към избрана от вас организация-член на платформата;

·възможност за работа в приятелска среда, съчетаваща разнообразна експертиза и познания;

·възможност на усвояване на знания и учения, свързани с преподаването на теми от глобалното образование;

·възможност да тренирате различни роли в процеса на преподаване на глобално образование,

но най вече…

възможност да бъдете полезни, като се забавлявате и учите!

Ако Вие сте високо мотивиран доброволец, който:

  • е младеж на възраст 18г-29г;
  • е практик с опит в следните области и/или е студент по педагогика, международни отношения, финанси, география, здравеопазване, филология, журналистика или друга област, съотносима с целите на платформата;
  • желае да допринесе чрез своя опит и знания към образованието за развитие в национален и международен план;
  • е ориентиран към общуването, работата в екип и притежава организационни умения;
  • има възможност активно да се включи в две обучения в темите на глобалното образование, предвидени на 24-26 януари 2014г и 4-6 март 2014, както и в периодични дейности предвидени в менторската програма за период най-малко от 5 месеца,

изпратете своята автобиография на email: bpidvolunteer[at]gmail.com в срок до 9 януари 2014 г. Личните данни ще бъдат съхранявани и използвани поверително само за целите на проекта. Всички кандидати ще получат допълнително формуляр за участие на посочен в автобиографията  еmail