English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Участник в програма "Заедно в час"

Дата на публикуване:
07 януари 2015 г.
Валидна до:
07 февруари 2015 г.
Име:
Заедно в час
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1124
Адрес:
бул. Цариградско шосе 23
Телефони:
(02) 9880688, 0893 322 377
Ел. поща:
info@zaednovchas.bg
Сфера на дейност:
Образование
Тип:
Работа
Лидерство, промяна, развитие и реализация. Това са нещата, които ни вълнуват днес.

Искаме работата ни да има смисъл, да ни развива, да работим в екип с хора с подобни на нашите възгледи. Чрез нея да оставим следа в живота на другите.

Ако разпознавате себе си в това описание, тогава Заедно в час е организацията, подходяща именно за вас. Вие може да сте едни от учителите-лидери, които да променят живота на децата в класните стаи!

Заедно в час предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. Едновременно с това участниците ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.

Като участник в Програма Заедно в час вие получавате:

• обучение по модела „Преподавай като лидер" и преминаване през цялостна програма за развитие на личностните и професионални качества;
• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията;
• двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
• допълнителна финансова подкрепа от Заедно в час за работата към програмата;
• постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
• личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да Ви помага през двете години;
• контакти с международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
• възможности да придобиете умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;
• летен стаж или проект между двете години;
• възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование до 15 септември 2015 г.
• да имате отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или извънучебни дейности;
• да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
• да сте силно мотивирани да съдействате за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.
• да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;
• да владеете български език;

Програмата е дългосрочна и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България" и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Преди да кандидатствате е необходимо да се запознаете с пълните условия на програмата.

Кандидатства се през сайта www.zaednovchas.bg.

Предстоящ краен срок - 10.02.2015 г.