Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22

Кариера в НПО

Рехабилитатор в Център за социална рехабилитация и интеграция

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
22 октомври 2018
Валидна до:
22 ноември 2018
Област:
Ловеч
Град/Село:
Ловеч
Пощенски код:
5500
Адрес:
ул. Т.Каблешков 61
Телефон:
068/ 601 277, 0876 55 25 71
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Младежки въпроси, политики и изследвания
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Описание:  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА
Образователна степен: Бакалавър
Професионална област: „Рехабилитация", „Кинезотерапия"
Професионален опит: не се изисква
Допълнителна квалификация: компютърна грамотност

ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Подобряване, възстановяване и развитие на увредените функции на потребителите на ЦСРИ - деца и възрастни, с оглед постигане на самостоятелност, независимост и развитие в ежедневния живот чрез използване на медицински рехабилитационни методи.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
1. Участва в изработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца.
2. Диагностицира и осъществява индивидуални и групови рехабилитационни и ЛФК програми, целящи укрепване на общото и физическо здраве на детето.
3. Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност.
4. Общуване със здравни институции и посредничество при необходимост на потребителите на ЦСРИ
5. Мобилна социална работа /услуги по осигуряване достъп до социални услуги/
6. Провеждане на кампании.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Участва в изработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца.
• Участва в индивидуалното планиране дейностите по предоставяне на социални услуги на потребители, като анализира, обсъжда, оценява, случаите и планира предстоящата работа по всеки случай отделно.
• Участва в екипни срещи за индивидуално планиране.
• Предлага актуализиране на индивидуалните планове за грижи, съобразно своите компетентности.
• Разяснява на родители/близки, целите на дейността си и очакваните резултати.
• Изготвя доклади във връзка с дейността си.
2. Диагностицира и осъществява индивидуални и групови рехабилитационни и ЛФК програми, целящи укрепване на общото и физическо здраве на детето/възрастния.
• Диагностицира физиологични дефицити в развитието на детето/възрастния, чрез нарочни рехабилитационни техники.
• Изготвя рехабилитационни картони на потребителите.
• Изготвя и съгласува с личният лекар планове за здравни грижи.
• Работи индивидуално с потребителите като прилага рехабитиационни програми за развитие или намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията.
• Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените му уреди;
• Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия;
• Обучава родители/близки, роднини на деца в с увреждания/изоставане в развитието в специфични поддържащи рехабилитационни методи за развитие/ поддържане състоянието на потребителя.
3. Общуване със здравни институции и посредничество при необходимост на потребителите на ЦСРИ.
• Поддържа връзка с личният лекар, специалист при необходимост, във връзка с извършване на своята работа. Съгласува рехабилитационните програми и планове за здравни грижи с личния лекар/специалист /при необходимост/
4. Мобилна социална работа /услуги по осигуряване достъп до социални услуги/
• Провежда мобилна социална работа за осигуряване достъп до социални услуги на рискови групи и общности.
• Провежда обучителни мероприятия в образователни заведения, социални услуги от резидентен тип/институции.
5. Провеждане на кампании. Участва в провеждане на кампании, целящи повишаване на обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и на хората с увреждания за включване на заинтересованите страни в дейности по оказване на подкрепа на децата и семействата в общността.

Медицинската рехабилитация в ЦСРИ включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.

Месторабота:    Ловеч
Заплата:    от 600 до 750 BGN (Бруто)
За контакти: 0876552571


 

Търсене