English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Стажантска програма "Кариера в бизнеса"

Дата на публикуване:
13 април 2016 г.
Валидна до:
24 април 2016 г.
Сфера на дейност:
Насърчаване на икономическото развитие
Тип:
Стаж
Младежка фондация "Арете" - България стартира конкурс за набиране на кандидати за платена Стажантска програма "Кариера в бизнеса". В рамките на програмата одобрените кандидати ще получат също възможността да преминат 2 месечни безплатни курсове по английски език и компютърни умения.

Кандидатите за участие в „Кариера в бизнеса“ е необходимо да отговарят на следните условия:
• Да са на възраст под 35 години
• Да са звършили висше образование през последните 2 години или да са горен курс на обучение в университет
• Да имат доказани академични постижения
• Да са участвали в инициативи за развитие на ромската общност
• Да са от ромски произход

Кандидатите е необходимо също да демонстрират следните качества и умения:
• Висока мотивация за постижения в областта на развитие избрана от тях
• Базисни познания по компютърна грамотност - MS Office, Internet
• Комуникативни умения
• Нагласа за работа в екип
• Креативност и отвореност към нов опит
• Свободното владеене на чужд език се счита за предимство

Цели на Програмата:

Основната цел на програма  „Кариера в бизнеса“ е да изгради връзка между младите ромски специалисти и реалния бизнес в страната. Програмата си поставя и за цел да отговори на критичните нужди на младите роми с висше образование и висока квалификация, като предостави достъп до трудова заетост. Ползата за компаниите ще е да работят с подготвени и силно мотивирани млади хора, които при добро представяне да попълнят екипите им.


За повече информация прочетете официалната обява на сайта ни или се свържете с Васил Димитров, Програмен ръководител на програма "Ромска професионална мрежа" на телефон 0878 744 467.