Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Кариера в НПО

Специалист "Ранна детска интервенция"

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
12 декември 2016
Валидна до:
12 януари 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация "За Нашите Деца" е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 20 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

Tърсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на нашия център за обществена подкрепа "Света София" като:

Специалист „Ранна детска интервенция" 

Основни задължения:
• Извършва оценка на развитието на деца в ранна възраст 
• Информира и консултира родители на деца с увреждания, нарушения и/или забавяне в развитието
• Планира и предоставя услуги за ранна интервенция към децата по индивидуална програма 
• Информира и консултира специалистите, които предоставят грижа за децата
• Работи мобилно на различни обекти, където се извършва грижа за децата, включително домашни посещения при необходимост
• Работи съвместно с мултидисциплинарен екип 
• Води документация и други отчетни формуляри
• Участва в екипни срещи 

Изисквания:
• Висше образование в сферата на социалните науки, педагогически науки /Социална педагогика, Дефектология, Комуникативни нарушения на развитието/ Психология, медицински специалисти;
• Опит в работата с деца и семейства;
• Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца и предучилищното образование;
• Мотивация за работа с иновативни услуги в динамична среда;
• Комуникативност, инициативност и отговорност;
• Гъвкавост при вземане на решения;
• Висока мобилност и мотивация за работа на различни обекти;

Организацията предлага:
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Много добри условия на труд


 

Търсене