Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Кариера в НПО

Социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
04 януари 2017
Валидна до:
12 януари 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825
Мобилен телефон:
0887 527169
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Описание и изисквания:

Описание: Неправителствена организация на територията на гр. София търси да назначи социален работник за свои проекти в сферата на аутрич работата с лица, зависими от психоактивни вещества (ПАВ) и проект за превенция на туберколозата.

Сдружение „Каритас София" започна прилагането на аутрич подход за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества още през 1999г. За целта нашата организация разполага със специално оборудван микробус. Работи се по предварително изготвен график. Работата включва: обработване на местата за инжектиране, почистване и превързване на рани, раздаване на лекарства (аспирин, аналгин, парацетамол и др.), раздаване на топли напитки (чай, кафе), консултиране на лицата злоупотребяващи с ПАВ и техните роднини относно различни социални и здравни проблеми и други дейности свързани с намаляването на вредите от употребата на ПАВ. По проекта за превенция на туберколозата и ранно диагностициране на случай, както и проследяването им – скриниране на уязвимите групи, с които екипа работи (зависими към психоактивни вещества и алкохол, деца в риск, бездомни).

Задължения:

 • Консултира клиентите относно възникнали техни социални проблеми и/или нужди;
 • Консултира родители и роднини на клиентите по проблемите на употребата на ПАВ и рисковете от туберколоза;
 • Съпровожда клиенти до различни социални и здравни институции;
 • Изготвя индивидуален план за работа с клиента – при необходимост;
 • Поддържа комуникация с други неправителствени организации и социални институции;
 • Отговаря за правилното и своевременно водене на документацията касаеща неговата дейност;
 • Шофира мобилния кабинет;
 • Отговаря за поддържането на мобилния кабинет в изправност – след датите за годишен технически преглед, зарежда с гориво, попълва ежедневен пътен лист и т.н.;
 • Зарежда мобилния кабинет с необходимите канцеларски материали от офиса;
 • Подпомага психолога и медицинската сестра в раздаването на топлите напитки на клиентите на подвижния кабинет;
 • Преди да се тръгне за терен затопля водата необходима за приготвянето на чай и кафе;

Изисквания:

 • Коректност и автентичност в отношението към хора злоупотребяващи с психоактивни вещества;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „Б";
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Завършено висше образование в сферата на социалните дейности ;
 • Комуникативност;
 • Опит в работата в неправителствени организации – предимство
 • Умения за работа в екип;
 • Лоялност;
 • Владеене на английски език - предимство;
 • Опит в работата с лица зависими от ПАВ – предимство;
 • Какво предлагаме:
 • 4-часов работен ден – работата е всеки след обяд от 13:00 до 17:00ч.
 • Динамична работа в професионален екип и отлична работна среда;
Документи за кандидатстване:
- CV
- Мотивационно писмо

Изпратени до drugs.free@caritas-bg.org
 

Търсене