Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

Кариера в НПО

Счетоводител

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
05 януари 2017
Валидна до:
31 януари 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете". Фондацията повече от 20 години работи в посока гарантиране основното право на всяко дете да расте и да се развива пълноценно в семейна среда. Ние подкрепяме най - уязвимите, работейки в партньорство с държавни и общински институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора. 
Търсим позитивна и амбициозна личност, която да се присъедини към нашия финансов отдел като Счетоводител. 

Ще разчитаме на Вас за:
• Aктуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията;
• Водене на каса в лева и валута; 
• Следене на сайтовете за издаване на електронни фактури за месечните сметки, осчетоводяване на фактурите; 
• Осчетоводяване на доставчиците по банка;
• Изготвяне на искания за плащания по фактури и разпределяне на разходите по тях; 
• Подпомагане бюджетните разпоредители при управление на разходите по всички проекти;
• Изготвяне на справка за получените дарения; 
• Издаване фактури на клиенти и ги представя в Община София, заедно с месечните отчети, както и за Община Пловдив; 
• Участие в комисии за избор на доставчици; 
• Изготвяне на справка за наличностите на парични средства; 
• Изготвяне на финансови отчети по проекти и по донори; 
• Изготвяне на всички изискуеми справки, според изискванията на българското законодателство; 
• Водене на регистрите за ДМА на Фондация „За Нашите Деца"; 
• Подготвяне и извършване на плащания посредством онлайн банкиране; 
• Осъществяване касовите разплащания с персонала, доставчици и институции. 

Професионална компетентност:
• образование – висше икономическо образование
• минимум 3 годишен опит като Счетоводител
• опит в работа с Бизнес Навигатор – Заплати и счетоводство
• опит в работа с бюджети
• опит в работа по проекти
• Компютърна грамотност / Бизнес Навигатор, Word, Excel, Internet/
• Умения за изработване на аналитични справки и отчети 
• Умения за работа с офис техника
• Познания по английски език
• Познава българското трудово, осигурително и данъчно законодателство 

Лични качества и умения:
• Умения за работа в екип;
• Способност за поемане на отговорност;
• Способност за планиране, организиране и контрол на собствената си работа;
• Способност за ефективна работа със служители на различни управленски нива в организацията;
• Емоционална устойчивост, аналитичност, тактичност, комуникативност, проактивност и самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност. 

Организацията предлага:
• Коректни условия на труд
• Обучения за личностно и професионално развитие

За да кандидатствате е необходимо да подадете: 
- CV в Europass формат
- Мотивационно писмо

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. 

Търсене