Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

Кариера в НПО

Човешки ресурси - генералист

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
05 януари 2017
Валидна до:
05 февруари 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете". Вече 24 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

Търсим амбициозна и мотивирана личност, която да управлява всички процеси на ЧР функцията с цел да осигури необходимите за целите на фондацията човешки ресурси, компетенции и организационна култура. Планира, управлява и координира политики, системи и процедури за управление и развитие на служителите. 

Отговорности на позицията са:

• Управлява системите за развитие на служителите във фондацията 
• Консултира мениджмънта при създаване на оптимална организационна структура за управление на фондацията 
• Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията. 
• Прилага и адаптира системата за формиране на възнагражденията на служителите във фондацията.
• Управлява процеса на оценка и анализира ефективността на системата за оценка на служителите
• Организира и провежда процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца". Разработва процедури за подбор измерващи професионално значимите качества на кандидатите. Организира и провежда центрове за оценка на кандидати и служители. 
• Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители в работата
• Координира административните процедури за назнчаване, промяна в Трудовите договори и прекратяване на служители с ТРЗ. 
• Прилага и усъвършенства функционирането на информационната система за управление на служителите
• Координира изготвянето на годишна обучителна програма по теми и график. Организира и координира логистично обучителната програма във фондацията. Провежда вътрешни обучения по определени теми. 
• Предлага програми за поддържане на високо ниво на мотивация сред служителите
• Отговаря за вътрешната комуникация в организацията
• Консултира мениджмънта относно качественото управление на служителите
• Управлява стажантската и доброволческа програма на фондацията
• Представя фондацията на кариерни форуми 
• Познава и спазва професионалните стандарти и етични норми

Изисквания към кандидатите: 
• Висше образование подходяща специалност Психология, Управление на човешките ресурси, Администрация и управление и др.
• Минимум 3г. практически опит във всички процеси на ЧР функцията
• Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики
• Познава законодателството регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация 
• Опит в изучаване на организационната структура, анализ на длъжности и компетенции
Практически опит в използване на софтуерни приложения за управление на човешките ресурси 
• Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Много добро владеене на английски език
• Предимство е опит в социалната сфера и/или в системата за закрила на детето

Възможности които предлага организацията:
• Интересна и мотивираща работа за кауза
• Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати
• Коректни Трудови отношения
• Възможности за професионално развитие 
• Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти.

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни автобиография с приложена актуална снимка на имейл адрес: hr@detebg.org до 20.01. включително.
Фондация за Нашите деца притежава Удостоверение за Администратор на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на подбора.
 

Търсене