Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности - възпитател, София

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
09 януари 2017
Валидна до:
31 януари 2017
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:

SOS Детски селища България търси да назначи

Сътрудник социални дейности - възпитател

в Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г.

(SOS Младежки дом)

 в гр. София

 

От Вас се очаква:

 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа  с юношите, настанени в ЦНСТ;
 • Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес;
 • Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие;
 • Да организирате свободното време на децата.
 • Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството.

Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши (младежи и девойки)
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеенето на английски език са предимство.
 • Готовност за работа на смени по график.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо
 • Автобиография
 • Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
 • Препоръка от минала месторабота.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за подаване на документи: 31 януари 2017 г.

Лице за контакт: Светла Могиланска, e-mail; svetla.mogilanska@sosbg.org, тел. 02 818 49 34
 

 

Търсене