Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22

Кариера в НПО

Рехабилитатор

 изтекла  

Дата на публикуване:
17 януари 2017
Валидна до:
17 февруари 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" изпълнява проект „Грижа в ранната детска възраст", с финансиране от Фондация „ОУК", който си поставя за цел подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран социално-здравен подход към грижата за тях. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа в здравни заведения и заведения за социални услуги, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас.

В рамките на проекта Фондацията пилотира иновативни практики и форми на подкрепа в рамките на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства. Сформира се мобилен мултидисциплинарен екип от специалисти в областта на грижата за деца в ранна възраст.Във връзка с реализацията на проекта търсим професионалист за мобилна работа в Отделение по неонатология и Отделение по акушерство и гинекология на УМБАЛ – Пловдив на позицията:


Рехабилитатор


Основни задължения:

 • Извършва рехабилитационни процедури на новородени в отделенията на болницата
 • Подпомага физическото развитие на децата и преодоляването на дефицити в моториката им;
 • Консултира специалистите, които предоставят медицинска грижа за децата в дейности свързани с
 •    рехабилитацията на децата;
 • Информира  и консултира родители на деца с увреждания или други нарушения в развитието;
 • Съдейства за цялостното и изпълнение на проекта и развитието на практиката в отделенията;
 • Промотира семейно-ориентираната грижа в болничната среда;
 • Води документация и други отчетни формуляри;
 • Работи в мултидисциплинарен екип
 • Участва в екипни срещи


Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: Висше - Медицина, Кинезитерапия, Рехабилитация, Ерготерапия
 • Опит в работата с деца и семейства;
  Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца;  
  Мотивация за работа с иновативни услуги в динамична среда;
  Комуникативност, инициативност и отговорност;
  Гъвкавост при вземане на решения;


Организацията предлага:

 • Работа на непълно работно време
 • Срочен трудов договор
 • Работа в отдаден и динамичен екип
 • Принос към една благородна кауза
 • Много добри условия на труд


Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни автобиография с приложена актуална снимка на имейл адрес: hr@detebg.org.

Фондация "За нашите деца" притежава Удостоверение за Администратор на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на подбора.
 

Търсене